Lesy České republiky, s.p.

Excellent buyer. Buyer profile is in relatively good shape. The competition for contracts is high.

Average values Quick explanation
Good chart description - OK
Every indicator goes from 0 to 100. The higher, the better.
Bad chart description - OK
Public procurement share on total purchases
What fraction of purchases was made under procurement law?
Competitive contracting
How often does buyer use non-competitive procedures?
Journal data quality
Does buyer publish vital data in official journal?
Consistent conduct
Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?
Buyer profile data quality
Does the buyer profile fulfill the legal requirements?
Winner concentration
Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?
Bidder participation
Is the level of competition satisfactory?
Pro-competitive tools
Does the buyer foster the competition by using the available tools?
Legal misconduct
Did buyer violate law significantly?
Supplier rating
Do the risky firms win frequently?
Information provision
Has buyer answered our information request?

Detailed description of methodology can be found in Documentation.

1.
ranking
88
zIndex
Company ID 42196451
Period 2012 - 2014
Contracts volume 21,818,158,858,- Kč
Category State-owned enterprises
Category overview Compare with average Compare with other buyer
Lesy České republiky, s.p.
vs

Buyer's comment - Lesy České republiky, s.p.

Dobrý den,

považujeme za potřebné komentovat závěr uvedený v sekci Kontrola dat na profilu:

V položce „Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem?“ je uvedena zjištěná hodnota 0,72 (průměrný počet chyb na zakázku). Tato hodnota byla stanovena na základě zjištění 4096 tvrzených pochybení . Zadavatel se proti takovému závěru rozhodně ohrazuje, protože se  v 92% případů (3771 tvrzených pochybení) jedná pouze o zjištění, že u zakázky malého rozsahu, která je vedena jako zadána/ukončena, není uveden dodavatel. Takovou praxi však nelze dle názoru zadavatele považovat za pochybení, protože zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ukládá zadavateli ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu, pokud jde o uveřejňovací povinnosti, pouze povinnost uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu. Tato povinnost je zadavatelem samozřejmě plněna.

Druhý náš komentář směřuje k sekci Soutěžní řízení:

Z uvedeného výčtu jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) se v 57 případech jedná o JŘBU se soutěží, tedy s výzvou k podání nabídky adresovanou 5-7 možným dodavatelům (uvedené platí pro všechny ve výčtu uvedené zakázky s názvem ve tvaru „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ LXXX, číslo zakázky yyyyyy“). Jedná se o systémové řešení, používané v situaci, kdy se v otevřeném zadávacím řízení nepodaří pro danou smluvní územní jednotku uzavřít smlouvu, nebo když dojde k neplánovanému ukončení stávající smlouvy. V takových případech je vždy neprodleně zahájeno otevřené zadávací řízení. V předmětných JŘBU je pak zadán jen objem veřejné zakázky nezbytně nutný pro splnění zákonných povinností zadavatele do doby uzavření smlouvy v zahájeném otevřeném zadávacím řízení.

S pozdravem

Ing. Lenka Zahálková

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek, T: +420 956 999 203, M: +420 724 623 712, E: zahalkova@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p., Ředitelství LČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, T: +420 956 999 111,                         F: +420 495 262 391, www.lesycr.cz

zIndex comment:

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

Kontrola dat na profilu - Je pravdou, že velká část shledaných chyb se týká zakázek malého rozsahu, u nichž je rozsah uveřejňovací povinnosti sporný (vyhláška 133/2012 Sb. vyžaduje rozsah dat nad rámec §147 zákona o VZ). Není to však případ všech zjištěných chyb, dodavatel není uveden i u zakázek zadaných v režimu zákona (dodavatel chybí např. Rekonstrukce LC Salonová či Revír Halenkov - rekonstrukce LC asfaltobetonem, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení).

Soutěžní řízení - Část negativně hodnocených zakázek skutečně probíhala v režimu relativní soutěže (byť s apriorním omezením okruhu uchazečů), nejedná se tedy o špatnou praxi srovnatelnou se zadáním jedinému uchazeči. Tuto skutečnost zohledňujeme v ukazateli "Počet nabídek".

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

  Winner concentration

Largest suppliers Contracts count Contracts volume (Kč)
Less & Forest s.r.o.
51 2,875,535,082
Progles s.r.o.
33 2,002,566,567
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
25 1,964,164,548
Petra spol. s r.o.
19 1,798,303,257
Uniles, a.s.
35 1,266,200,596
Other suppliers 2,965 11,812,418,063

  Bidder participation

Largest contracts
Industry
Bids
Servisní služby projektu Poskytovatel IS/ICT
Podpora programového vybavení
 1
Ø1 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2012+
Služby v oblasti lesnictví
 11
Ø4 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 7. 2012+
Služby v oblasti lesnictví
 11
Ø4 in industry
Administrace veřejných zakázek (rámcová smlouva)
Poradenské služby
 5
Ø3 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+
Služby v oblasti lesnictví
 6
Ø4 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2014+
Služby v oblasti lesnictví
 9
Ø4 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14108 Račice, číslo zakázky 141101
Služby v oblasti lesnictví
 4
Ø4 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – SÚJ Luhačovice
Služby v oblasti lesnictví
 4
Ø4 in industry
Pronájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb (rámcová smlouva)
Tiskárny a kresliče
 5
Ø4 in industry
Smlouva o reklamě - Olympijské hry 2012 -2016
Reklamní služby
 1
Ø1 in industry
All contracts

  Pro-competitive tools

Tool Contracts count
Extended deadlines for tender submissions 18% (68 from 378)
Non-price competition 0% (1 from 378)
Splitting contracts into lots 4% (17 from 378)
Electronic auction 0% (0 from 378)

  Public procurement share on total purchases

Purchases 2012-2013 Volume (Kč)
Public procurement 21,818,158,858
Unregulated purchases 0
Total 21,818,158,858

  Competitive contracting

Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Price (Kč)
Servisní služby projektu Poskytovatel IS/ICT
Jediný dodavatel (právní důvody)
207,239,436
Smlouva o reklamě - Olympijské hry 2012 -2016
Jediný dodavatel (právní důvody)
40,000,000
Servisní služby - Integrační platforma
Jediný dodavatel (právní důvody)
36,065,268
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 12903 Šternberk číslo zakázky 129494"
Krajní naléhavost
21,670,906
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14505 Náměšť nad Oslavou, číslo zakázky 145503
Krajní naléhavost
21,552,996
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14805 Třebíč, číslo zakázky 148310
Krajní naléhavost
20,981,243
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 11504 Frenštát pod Radhoštěm, číslo zakázky 115213“
Krajní naléhavost
19,784,016
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 18708 Kácov, číslo zakázky 187025“
Krajní naléhavost
18,862,540
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 10304 Bruntál, číslo zakázky 103203
Krajní naléhavost
18,557,931
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 13401 Bystřice pod Hostýnem, číslo zakázky 134404
Krajní naléhavost
15,482,590
All contracts