Přehled kategorie

Městské části • 2018

Porovnávány jsou městské části s alespoň 5-ti zakázkami v daném období.

36
zadavatelů
67%
ø zIndex
35,6 mld.
objem zakázek v Kč

Ostatní zadavatelé

Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.

< 69%