Lesy České republiky, s.p.

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. O zakázky je dostatečná konkurence.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?
Poskytování informací na vyžádání
Odpověděl zadavatel na žádost o informace?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

1.
pořadí
88
zIndex
IČO 42196451
Období 2012 - 2014
Objem zakázek 21 818 158 858,- Kč
Kategorie Státní firmy
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Lesy České republiky, s.p.
vs

Vyjádření zadavatele - Lesy České republiky, s.p.

Dobrý den,

považujeme za potřebné komentovat závěr uvedený v sekci Kontrola dat na profilu:

V položce „Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem?“ je uvedena zjištěná hodnota 0,72 (průměrný počet chyb na zakázku). Tato hodnota byla stanovena na základě zjištění 4096 tvrzených pochybení . Zadavatel se proti takovému závěru rozhodně ohrazuje, protože se  v 92% případů (3771 tvrzených pochybení) jedná pouze o zjištění, že u zakázky malého rozsahu, která je vedena jako zadána/ukončena, není uveden dodavatel. Takovou praxi však nelze dle názoru zadavatele považovat za pochybení, protože zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ukládá zadavateli ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu, pokud jde o uveřejňovací povinnosti, pouze povinnost uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu. Tato povinnost je zadavatelem samozřejmě plněna.

Druhý náš komentář směřuje k sekci Soutěžní řízení:

Z uvedeného výčtu jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) se v 57 případech jedná o JŘBU se soutěží, tedy s výzvou k podání nabídky adresovanou 5-7 možným dodavatelům (uvedené platí pro všechny ve výčtu uvedené zakázky s názvem ve tvaru „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ LXXX, číslo zakázky yyyyyy“). Jedná se o systémové řešení, používané v situaci, kdy se v otevřeném zadávacím řízení nepodaří pro danou smluvní územní jednotku uzavřít smlouvu, nebo když dojde k neplánovanému ukončení stávající smlouvy. V takových případech je vždy neprodleně zahájeno otevřené zadávací řízení. V předmětných JŘBU je pak zadán jen objem veřejné zakázky nezbytně nutný pro splnění zákonných povinností zadavatele do doby uzavření smlouvy v zahájeném otevřeném zadávacím řízení.

S pozdravem

Ing. Lenka Zahálková

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek, T: +420 956 999 203, M: +420 724 623 712, E: zahalkova@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p., Ředitelství LČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, T: +420 956 999 111,                         F: +420 495 262 391, www.lesycr.cz

Vyjádření zIndexu

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

Kontrola dat na profilu - Je pravdou, že velká část shledaných chyb se týká zakázek malého rozsahu, u nichž je rozsah uveřejňovací povinnosti sporný (vyhláška 133/2012 Sb. vyžaduje rozsah dat nad rámec §147 zákona o VZ). Není to však případ všech zjištěných chyb, dodavatel není uveden i u zakázek zadaných v režimu zákona (dodavatel chybí např. Rekonstrukce LC Salonová či Revír Halenkov - rekonstrukce LC asfaltobetonem, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení).

Soutěžní řízení - Část negativně hodnocených zakázek skutečně probíhala v režimu relativní soutěže (byť s apriorním omezením okruhu uchazečů), nejedná se tedy o špatnou praxi srovnatelnou se zadáním jedinému uchazeči. Tuto skutečnost zohledňujeme v ukazateli "Počet nabídek".

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Less & Forest s.r.o.
51 2 875 535 082
Progles s.r.o.
33 2 002 566 567
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
25 1 964 164 548
Petra spol. s r.o.
19 1 798 303 257
Uniles, a.s.
35 1 266 200 596
Ostatní dodavatelé 2 965 11 812 418 063

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Servisní služby projektu Poskytovatel IS/ICT
Podpora programového vybavení
 1
Ø1 v odvetvi
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+
Služby v oblasti lesnictví
 9
Ø4 v odvetvi
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - od 1.6.2013+
Služby v oblasti lesnictví
 8
Ø4 v odvetvi
Administrace veřejných zakázek (rámcová smlouva)
Poradenské služby
 5
Ø3 v odvetvi
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2014+
Služby v oblasti lesnictví
 10
Ø4 v odvetvi
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14108 Račice, číslo zakázky 141101
Služby v oblasti lesnictví
 4
Ø4 v odvetvi
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – SÚJ Luhačovice
Služby v oblasti lesnictví
 4
Ø4 v odvetvi
Pronájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb (rámcová smlouva)
Tiskárny a kresliče
 5
Ø4 v odvetvi
Smlouva o reklamě - Olympijské hry 2012 -2016
Reklamní služby
 1
Ø1 v odvetvi
Projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor na LS Litvínov – II. fáze
Služby v oblasti lesnictví
 4
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 18% (68 z 378)
Necenová soutěž 0% (1 z 378)
Dělení zakázky na části 4% (17 z 378)
Elektronická aukce 0% (0 z 378)

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 21 818 158 858
Mimo veřejné zakázky 0
Celkem 21 818 158 858

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Servisní služby projektu Poskytovatel IS/ICT
Jediný dodavatel (právní důvody)
207 239 436
Smlouva o reklamě - Olympijské hry 2012 -2016
Jediný dodavatel (právní důvody)
40 000 000
Servisní služby - Integrační platforma
Jediný dodavatel (právní důvody)
36 065 268
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 12903 Šternberk číslo zakázky 129494"
Krajní naléhavost
21 670 906
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14505 Náměšť nad Oslavou, číslo zakázky 145503
Krajní naléhavost
21 552 996
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14805 Třebíč, číslo zakázky 148310
Krajní naléhavost
20 981 243
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 11504 Frenštát pod Radhoštěm, číslo zakázky 115213“
Krajní naléhavost
19 784 016
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 18708 Kácov, číslo zakázky 187025“
Krajní naléhavost
18 862 540
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 10304 Bruntál, číslo zakázky 103203
Krajní naléhavost
18 557 931
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 13401 Bystřice pod Hostýnem, číslo zakázky 134404
Krajní naléhavost
15 482 590
Všechny zakázky