Obec Dolní Břežany

Podprůměrný zadavatel. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

104.
pořadí
48
zIndex
IČO 00241202
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 98 317 533,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Obec Dolní Břežany
vs

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pohl cz, a.s.
1 59 834 115
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka Ekis, spol. s r.o.
3 23 566 863
Dálniční stavby Praha, a.s.
2 17 978 539
Gardenline s.r.o.
1 7 239 115
M - Silnice a.s.
1 5 648 763
Ostatní dodavatelé 3 7 617 001

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dolní Břežany - zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany
Stavební práce
 3
Ø5 v odvetvi
Multifunkční areál pro volnočasové aktivity - dolnobřežansko
Stavební práce
 5
Ø5 v odvetvi
Transformace zemědělského brownfield I. Etapa - Veřejné prostranství
Stavební práce
 5
Ø5 v odvetvi
Odpočinková zóna s veřejnou zelení v Dolních Břežanech
Zahradnické služby
 4
Ø6 v odvetvi
Regenerace historické návsi v obci Lhota u Dolních Břežan
Stavební práce
 1
Ø5 v odvetvi
Modernizace místní komunikace – ulice Na Vršku, Dolní Břežany, stavba
Stavební práce
 13
Ø5 v odvetvi
Regenerace historické návsi v obci Lhota u Dolních Břežan
Stavební práce
 8
Ø5 v odvetvi
Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota
Stavební práce
 16
Ø5 v odvetvi
Cyklostezka Dolní Břežany - Zlatníky
Stavební práce
 7
Ø5 v odvetvi
Pořízení komunálního samosběrného zametacího stroje pro Obec Dolní Břežany
Zametací vozy
 2
Ø3 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Regenerace historické návsi v obci Lhota u Dolních Břežan
Neuveden
6 835 221
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (3 z 11)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 9% (1 z 11)
Chybné IČO dodavatele 18% (2 z 11)
Neuvedený druh řízení 18% (2 z 11)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 9% (1 z 11)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 43% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 1,39 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (1 z 11)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Dolní Břežany - zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany Pohl cz, a.s.
IČO: 25606468
Dar od dodavatele politickým stranám