Statutární město Most

Průměrný zadavatel. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. O zakázky je dostatečná konkurence.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?
Poskytování informací na vyžádání
Odpověděl zadavatel na žádost o informace?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

28.
pořadí
65
zIndex
IČO 00266094
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 286 407 589,- Kč
Kategorie Velká města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Statutární město Most
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě
Výstavba silničních mostů
31 667 166
Dodávky elektrické energie
Elektrická energie
23 876 307
Rekonstrukce bloku 8 v Chanově
Rekonstrukce budov
20 693 405
Rekonstrukce sportovní haly v Mostě-vícepráce
Stavební úpravy sportovních zařízení
17 394 608
Snížení energetické náročnosti - Zateplení MŠ a ZŠ v Mostě
Tepelné izolace
11 719 059
Snížení energetické náročnosti - Zateplení MŠ a ZŠ v Mostě
Tepelné izolace
11 719 059
Dodávky elektrické energie
Elektrická energie
11 256 390
Snížení energetické náročnosti - Zateplení MŠ a ZŠ v Mostě
Tepelné izolace
11 069 774
Snížení energetické náročnosti - Zateplení MŠ a ZŠ v Mostě
Tepelné izolace
11 069 774
Vtelenské sady komunikační propojení 2. část
Výstavba kruhových objezdů
10 880 965

Vyjádření zadavatele - Statutární město Most

Vážení,

jsme přesvědčeni, že výše uvedené hodnocení transparentnosti a nediskriminačního jednání statutárního města Most v rámci veřejného zadávání, obsahuje zjevné chyby a nedostatky. S daným hodnocením nesouhlasíme, jelikož zásasním způsobem poškozuje dobré jméno města jako zodpovědného zadavatele. Dílčí důvody jsou následující:

1) Zpracovatel hodnocení uvádí, že podíl "veřejných zakázek" na celkových nákupech je zhruba třetinový. Tento údaj považujeme za nepravdivý, nicméně není možné zjistit, z jakých zdrojů zpracovatel hodnocení čerpal. Je také třeba objasnit, že termín "veřejná zakázka" zahrnuje různé formy řízení, tj. např. otevřené řízení, ZPŘ, užší řízení, JŘBÚ a samozřejmě veřejná zakázka může mít také formu přímého zadání po předchozím provedeném průzkumu trhu za dodržení všech pravidel transparentnosti a nediskriminačního jednání. I kdyby tato přímá zadání zpracovatel hodnocení považoval za zakázky bez provedení výběru dodavatele, tak dle našich statistických údajů tvořila přímá zadání v roce 2012 zhruba 25% z celkového objemu veřejných zakázek a v roce 2013 zhruba 18% z celkového objemu veřejných zakázek.

2) K části "Zavádějící informace ve Věstníku" uvádíme, že dnešního dne byla provedena zpětná kontrola všech zveřejněných oznámení ve VVZ a nebylo shledáno žádné pochybení. Veškeré údaje, od data zavedení zveřejňovací povinnosti, jsou ve VVZ uvedeny. Žádáme tedy o doložení konkrétních pochybení nebo zjednání nápravy.

3) V části "Uveřejňování na profilu zadavatele" uvádíte, že na profilu zadavatele nejsou zveřejněny žádné veřejné zakázky, které byly uveřejněny ve VVZ. Na stávajícím profilu zadavatele je uveřejněna většina veřejných zakázek zveřejněných ve VVZ. Tento nový profil zadavatele však byl ve VVZ uveřejněn až 23.8.2012. Předtím byl zaregistrován jiný profil zadavatele, který je možné dohledat na VVZ v sekci "zrušené profily zadavatele". Pro informaci uvádíme, že statutární město Most na svém profilu zadavatele zveřejňuje veškeré veřejné zakázky, a to nejen veřejné zakázky nadlimitní a podlimintní, ale i veřejné zakázky malého rozsahu (a samozřejmě veškeré smlouvy s cenou nad 500 tis. Kč bez DPH).

4) V období 2011 - 2013 provedlo statutární město Most prokazatelně u 15 veřejných zakázek hodnocení nabídek formou elektronické aukce (nikoliv jen 4 jak uvádí zpracovatel hodnocení).

5) K části "Pochybení na ÚOHS" uvádíme, že předmětné řízení na ÚOHS dosud neskončilo a konečné rozhodnutí nebylo vydáno a nenabylo právní moci. Žádáme proto o odstranění z tohoto hodnocení.

 

Nadaci OŽIVENÍ považujeme za seriózní subjekt zajišťující nepřímý dohled nad dodržováním transparentních postupů veřejného zadávání. O to více nás překvapuje, že k tak důležitým závěrům hodnocení jednotlivých zadavatelů, využívá mnohdy kusé a nepřesné informace, z nichž pak vyvozuje konečné závěry. Takto zpracované hodnocení zadavatele má takřka nulovou vypovídající hodnotu a může zásadním způsobem poškodit dobré jméno zadavatele. Žádáme Vás o zjednání nápravy.

 

Ing. František Jirásek

Vedoucí oddělení veřejných zakázek ORaD

Tel: 476448233

MT: 774-710611

E-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

Vyjádření zIndexu

Dobrý den a díky za připomínky,

1. Je třeba se podívat do toho, co reálně ukazatel hodnotí. Troufám si říci že je možné zjistit jak jsme k němu došli. Výpočet ukazatele je popsán zde: http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech (na dokumentaci stránka s hodnocením přímo odkazuje)
Ve zkratce - jedná se o podíl zakázek vypsaných podle zákona (tj. nikoliv zakázky malého rozsahu), ku investičním výdajům a nákupům dle účetních závěrek Vašeho města. Formu použitého řízení ukazatel nezohledňuje.
Na vysvětlenou - nikdo neříká, že máte soutěžit vše podle zákona. Pouze vypichujeme zadavatele, kteří podle zákona soutěží relativně méně než ostatní.
2. Chyby v datech Konkrétní chyby jsou opět přímo odkazovány ze stránky hodnocení Vašeho města (u daného ukazatele). Prosíme prostudujte si je. Pokud v nich naleznete nějaké nesrovnalosti, rádi je opravíme.
3. Profily Ano, počítáme i se zrušenými profily. Nicméně hodnocení se vztahuje pouze na zakázky po 1.1.2013, kdy byla zavedena povinná strojová čitelnost profilů. Výpis konkrétních shledaných nedostatků je opět odkazován ze stránky hodnocení Vašeho města.
4. Byly tyto eaukce soutěženy podle zákona (tj. uveřejněny ve věstníku?). Pokud ano, prosím o zaslání jejich evidenčních čísel ve Věstníku, abychom to mohli prověřit a případnou chybu napravit.
5. ÚOHS Metodika zahrnuje poslední platné rozhodnutí úohs. Pokud spor nadále pokračuje, otevřeně v metodice přiznáváme, že může zadavatele hodnocení znevýhodňovat http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=pochybeni_dle_uohs&#koho_ukazatel_muze_znevyhodnovat Právě proto jsme Vašemu městu poslali odkaz, skrze který lze výsledky komentovat - tak aby se komentář zobrazil uživatelům přímo na stránce s hodnocením. Dobře si uvědomujeme, že naše metodika neumí pokrýt vše. A tohle je typicky ten případ, kdy Vás objektivně může znevýhodňovat. Budeme rádi, pokud tam napíšete, že spor nadále trvá - to je informace, kterou jsme z veřejných zdrojů nemohli zjistit.
Mrzí nás, že hodnocení považujete za nevypovídající, věřím že po důkladnějším prostudování jeho detailů se nám podaří Váš názor alespoň trochu změnit.

s pozdravem

Jiří Skuhrovec
Centrum aplikované ekonomie,o.s. (předseda)
jiri.skuhrovec@zindex.cz

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavan Eu s.r.o.
32 117 196 536
Herkul a.s.
5 46 774 538
Sim stavby spol. s r.o.
14 35 160 175
Centropol Energy, a.s.
2 33 335 190
Kp servis Most s.r.o.
5 32 702 426
Ostatní dodavatelé 76 241 208 801

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě
Výstavba silničních mostů
 15
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce bloku 8 v Chanově
Rekonstrukce budov
 10
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce sportovní haly v Mostě-vícepráce
Stavební úpravy sportovních zařízení
 1
Ø4 v odvetvi
Dodávky elektrické energie
Elektrická energie
 6
Ø4 v odvetvi
Vtelenské sady komunikační propojení 2. část
Výstavba kruhových objezdů
 6
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce budovy základní školy v ul. Zlatnická v Mostě (5. ZŠ) - snížení energetické náročnosti
Tepelné izolace
 32
Ø6 v odvetvi
Snížení energetické náročnosti - Zateplení MŠ a ZŠ v Mostě
Tepelné izolace
 27
Ø6 v odvetvi
Úprava vnitrobloků a ploch veřejného prostranství přilehlých k blokům 95 -100 - 1. etapa
Stavební úpravy chodníků
 8
Ø6 v odvetvi
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2013 pro statutární město Most, jím zřizované příspěvkové organizace a právnické osoby zřizované nebo ovládané statutárním městem Most
Elektrická energie
 3
Ø4 v odvetvi
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most.
Právní služby
 1
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 52% (15 z 29)
Necenová soutěž 28% (8 z 29)
Dělení zakázky na části 14% (4 z 29)
Elektronická aukce 14% (4 z 29)

  Pochybení dle ÚOHS

Název Pochybení Důležité
Služby mobilního operátora ANO ANO

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 286 407 589
Mimo veřejné zakázky 706 415 936
Celkem 992 823 524

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce sportovní haly v Mostě-vícepráce
Neuveden
17 394 608
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - 10. ZŠ ul. Zdeňka Štěpánka - vícepráce
Neuveden
882 038
Rekonstrukce budovy základní školy v ul. Zlatnická v Mostě, Chanově (5.ZŠ) - snížení energetické náročnbosti - vícepráce
Neuveden
636 738
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - MŠ Františka Malíka- vícepráce
Neuveden
543 287
Rekonstrukce bloku 2 v Chanově - vícepráce
Neuveden
509 580
Rekonstrukce bloku 11 v Chanově - vícepráce
Neuveden
507 724
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - Objekt MŠ U Cáchovny - část zateplení střech a stropu-vícepráce
Neuveden
475 229
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část V. - MŠ Komořanská- vícepráce
Neuveden
378 996
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - 10. ZŠ ul. Zdeňka Štěpánka - vícepráce
Neuveden
299 071
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - MŠ Františka Malíka- vícepráce
Neuveden
281 150
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 134)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 56% (75 z 134)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 31% (42 z 134)
Chybné IČO dodavatele 7% (9 z 134)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 134)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 134)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (2 z 134)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 37%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 134)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 134)
Insolvence dodavatele 9% (12 z 134)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 134)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (2 z 134)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 16% (21 z 134)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 134)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Rekonstrukce 3 budov MŠ v Mostě - snížení energetické náročnosti European s.r.o.
IČO: 28704410
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu Rpm Service Cz a.s.
IČO: 27176428
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky ul. Vladislava Vančury Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky ul. K.J.erbena u bloků 559-561 a chodníky ul. Lipová u bloku 528 Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky ul. Na Vyhlídce a Alej Boženy Němcové Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce 3 budov MŠ v Mostě - snížení energetické náročnosti European s.r.o.
IČO: 28704410
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Úpravy veřejného prostranství v ul. J. Glazarové v Mostě Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část IX. - MŠ Vítězslava Nezvala - vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VIII. - 11. ZŠ ul. Obránců míru - vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ul. Zlatnická Frk s.r.o.
IČO: 61324817
Dar od dodavatele politickým stranám
Dodávky elektrické energie Amper Market, a.s.
IČO: 24128376
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce budovy základní školy v ul. Zlatnická v Mostě (5. ZŠ) - snížení energetické náročnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky mezi bl. 89-91 a 92-94 tř. Budovatelů Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část IX. - MŠ Vítězslava Nezvala - vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Kamerový systém - deprivované mostecké zóny (DEMOS) Telmo a.s.
IČO: 47307781
Dar od dodavatele politickým stranám
Rozšíření komunikace a výstavba parkoviště v ul. J. Arbesa Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
IPRM DEMOS - úpravy veřejných prostranství sídliště Chanov Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
IČO: 40233308
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ULICI J. ARBESA 2454 V MOSTĚ Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Oprava chodníků ve statutárním městě Most - 2. etapa Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu Atelier T - plan, s.r.o.
IČO: 26483734
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Oprava chodníků ve statutárním městě Most - 2. etapa Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka stravovacích kupónů Le Cheque Déjeuner s.r.o.
IČO: 62913671
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - MŠ Františka Malíka- vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2013 pro statutární město Most, jím zřizované příspěvkové organizace a právnické osoby zřizované nebo ovládané statutárním městem Most Centropol Energy, a.s.
IČO: 25458302
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky ul. Pod Resslem Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky u bl. 265 tř. Budovatelů, u bl. 267 ul. Jaroslava Vrchlického a schodiště u bl. 626 ul. Česká Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky u bl. 265 tř. Budovatelů, u bl. 267 ul. Jaroslava Vrchlického a schodiště u bl. 626 ul. Česká Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky ul. K.J.erbena u bloků 559-561 a chodníky ul. Lipová u bloku 528 Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávky elektrické energie Centropol Energy, a.s.
IČO: 25458302
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - MŠ Františka Malíka- vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část II. - MŠ Jana Kříže- vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Microsoft Software Assurance Servodata a.s.
IČO: 25112775
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Chodníky u bl. 265 tř. Budovatelů, u bl. 267 ul. Jaroslava Vrchlického a schodiště u bl. 626 ul. Česká Jmv tech s.r.o.
IČO: 47286334
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část VI. - MŠ Františka Malíka- vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele
Snížení energetické náročnosti - Zateplení ZŠ a MŠ v Mostě - část II. - MŠ Jana Kříže- vícepráce Stavan Eu s.r.o.
IČO: 27354601
Insolvence dodavatele

  Poskytování informací na vyžádání

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.