Město Bílina

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

1.
pořadí
75
zIndex
IČO 00266230
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 105 460 625,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Bílina
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
"Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou"
Stavební práce
27 208 322
Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence
Stavební práce
10 241 843
Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence
Stavební práce
10 241 843
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II.ETAPA
Stavební práce
5 663 894
STAVEBNÍ ÚPRAVY V I.NP V HNSP BÍLINA
Stavební práce
5 324 512
„STAVEBNÍ ÚPRAVY – PAVILON A – SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ PÉČE V AREÁLU HNSP BÍLINA“
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4 911 861
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV.ETAPA
Stavební práce
4 645 815
"Sanace skalního masivu v Důlní ulici"
Konstrukce a díly
3 953 088
„Zateplení a výměna výplní otvorů objektů, Bílina“
Stavební úpravy domů
2 922 072
Sociální služby pro Integrované centrum prevence
Sociální péče a související služby
1 982 556

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
"world Invest" v.o.s.
1 27 208 322
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
2 20 483 686
Sim stavby spol. s r.o.
4 11 395 023
Petr Arpáš s.r.o.
2 6 688 684
Havi s.r.o.
2 6 113 826
Ostatní dodavatelé 5 33 571 084

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou"
Stavební práce
 4
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence
Stavební práce
 18
Ø5 v odvetvi
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II.ETAPA
Stavební práce
 11
Ø5 v odvetvi
STAVEBNÍ ÚPRAVY V I.NP V HNSP BÍLINA
Stavební práce
 3
Ø5 v odvetvi
„STAVEBNÍ ÚPRAVY – PAVILON A – SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ PÉČE V AREÁLU HNSP BÍLINA“
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
 13
Ø4 v odvetvi
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV.ETAPA
Stavební práce
 15
Ø5 v odvetvi
"Sanace skalního masivu v Důlní ulici"
Konstrukce a díly
 7
Ø4 v odvetvi
„Zateplení a výměna výplní otvorů objektů, Bílina“
Stavební úpravy domů
 9
Ø4 v odvetvi
Sociální služby pro Integrované centrum prevence
Sociální péče a související služby
 2
Ø1 v odvetvi
Dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci k VZ REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II.ETAPA
Stavební práce
 1
Ø5 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (3 z 6)
Necenová soutěž 17% (1 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci k VZ REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II.ETAPA
Dodatečné práce
1 024 790
Dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci k VZ STAVEBNÍ ÚPRAVY V I.NP V HNSP BÍLINA
Dodatečné práce
789 314
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 38% (6 z 16)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 25% (4 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 1,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 16)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
"Sanace skalního masivu v Důlní ulici" Az Sanace a.s.
IČO: 25033514
Dar od dodavatele politickým stranám