Město Holice

Průměrný zadavatel. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

37.
pořadí
64
zIndex
IČO 00273571
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 64 338 303,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Holice
vs

Největší zakázky

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bw - Stavitelství, s.r.o.
1 41 608 195
" M plus " spol. s r.o.
1 14 577 670
První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
2 10 484 234
Stafi Finalizace Staveb s.r.o.
1 2 962 067
Komerční banka, a.s.
1 2 669 822
Ostatní dodavatelé 5 6 613 984

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební práce včetně projektové dokumentace budovy Základní umělecké školy v pasivním standardu
Výstavba vzdělávacích zařízení
 3
Ø4 v odvetvi
„Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice“
Zařízení interiéru
 2
Ø3 v odvetvi
Výběrové řízení na dodavatele stavby: "Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objektů MŠ Holice Holubova 39"
Stavební úpravy školních budov
 6
Ø5 v odvetvi
Výběrové řízení na dodavatele stavby: "Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objektů MŠ Holice Pardubická 992"
Stavební úpravy školních budov
 6
Ø5 v odvetvi
Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č. p. 100 v Holicích
Stavební práce
 5
Ø5 v odvetvi
Poskytnutí investičního úvěru pro Město Holice
Poskytování úvěrů
 2
Ø2 v odvetvi
Separace a svoz bioodpadů ve městě Holice
Plošinové a sklápěcí nákladní automobily
 3
Ø3 v odvetvi
Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická č.p. 236 v Holicích
Stavební práce
 4
Ø5 v odvetvi
Výměna oken a dveří
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
 10
Ø4 v odvetvi
Rekonstrukce kotelny – Bratří Čapků čp. 61 - Holice
Vytápění
 4
Ø3 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

  Soutěžní řízení

Zadavatel nesoutěžil zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (2 z 11)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 78% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 2,50 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (1 z 11)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 9% (1 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č. p. 100 v Holicích Stafi Finalizace Staveb s.r.o.
IČO: 25968203
Dar od dodavatele politickým stranám
„Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice“ " M plus " spol. s r.o.
IČO: 43001432
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku