Město Vratimov

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

45.
pořadí
77
zIndex
IČO 00297372
Období 2013 - 2015
Objem zakázek 186 483 257,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Vratimov
vs

Vyjádření zadavatele - Město Vratimov

Skutečnosti, které nemohou obce ovlivnit, by neměly být hodnoceny  jako "špatně"  a pro zajištění objektivního hodnocení  by se dle mého názoru v hodnocení postupu obcí neměly objevit vůbec.   Například dary dodavatelů politickým stranám nijak nemohou ovlivnit výběr  odavatele. Nelze je z tohoto důvodu např. vyloučit ze soutěže a obce to většinou ani nevědí. V našem případě bylo hodnoceno jako pochybení, tedy "špatně" , dar politické  straně, která v obci ani nekandidovala do zastupitelstva a  pokud je mi známo, nemá zde ani žádnou organizační složku. Jedná se konkrétně o dar straně ANO od jednoho z dodavatelů. Obdobně je to u zveřejňování výsledků hospodaření dodavatelů v obchodním rejstříku.  Taková kritéria zkreslují pohled na správnost postupu obcí při zakázkových řízeních a výběru dodavatelů a mohou vzbuzovat neodůvodněnou domněnku možné korupce tam, kde vůbec nebyla.   JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města Vratimova

Vyjádření zIndexu

Hodnocení registruje každý dar dodavatele politické straně jako potenciální střet zájmů, čímž může zadavatelům potenciálně křivdit. Nicméně v případě Vratimova registrujeme dary dodavatelů mimo jiné TOP 09 a ČSSD, tedy stranám vládnoucí koalice (byť v relativně malé výši). Zde je riziko střetu zájmů reálné a město by se s ním mělo vypořádat. za tým zInde.cz Jiří Skuhrovec

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gasco spol. s r.o.
1 78 900 000
Mh - Stavby, s.r.o.
8 19 688 660
Komerční banka, a.s.
1 17 726 743
Prostavby, a.s.
3 11 519 906
Axiom line spol. s r.o.
3 10 755 489
Ostatní dodavatelé 23 47 892 459

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa
Stavební práce
 7
Ø5 v odvetvi
Zajištění bankovního úvěru na akci: „Úvěrový rámec ve výši 50.000.000,- Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
Poskytování úvěrů
 2
Ø2 v odvetvi
Stavební úpravy MŠ Vratimov
Stavební práce
 10
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov – II.
Stavební úpravy sportovních zařízení
 3
Ø4 v odvetvi
Provádění údržby objektů v majetku a správě města Vratimova 2014-2017
Stavební montážní práce
 5
Ø4 v odvetvi
Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově
Stavební práce
 11
Ø5 v odvetvi
Stavební úpravy domu č.p. 820-825 a č.p. 830-832, Vratimov
Stavební práce
 6
Ø5 v odvetvi
Výstavba zpevněných ploch pro chodce ul. Václavovická
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
 4
Ø5 v odvetvi
Rekonstrukce chodníků od křižovatky ul. Na Příčnici a ul. Datyňská ve Vratimově
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
 7
Ø5 v odvetvi
MŠ Vratimov – přírodní zahrada II.
Demolice a zemní práce
 2
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (2 z 12)
Necenová soutěž 8% (1 z 12)
Dělení zakázky na části 17% (2 z 12)
Elektronická aukce 8% (1 z 12)

  Pochybení dle ÚOHS

Žádná zakázka nepřezkoumána Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“)

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 1 – „Stavební úpravy domu č. p. 820-825, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 1
Dodatečné práce
2 230 595
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa - dodatečné stavební práce 4
Dodatečné práce
2 142 250
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa - dodatečné stavební práce 3
Dodatečné práce
1 626 852
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa - dodatečné stavební práce 2
Dodatečné práce
1 575 609
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa - dodatečné stavební práce 5
Dodatečné práce
1 116 454
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov - II. – dodatečné stavební práce 1
Dodatečné práce
1 037 308
Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa - dodatečné stavební práce 1
Dodatečné práce
801 615
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 2 – „Stavební úpravy domu č. p. 830-832, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 2
Dodatečné práce
176 262
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 2 – „Stavební úpravy domu č. p. 830-832, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 1
Dodatečné práce
98 982
Stavební úpravy MěÚ Vratimov a MŠ Horní Datyně (část 1 – Stavební úpravy budovy MěÚ Vratimov, zateplení budovy a výměna oken) – dodatečné stavební práce 1
Dodatečné práce
94 694
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 39)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 46% (18 z 39)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 39)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (6 z 39)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 31% (12 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Stavební úpravy MŠ Vratimov – dodatečné stavební práce 1 Axiom line spol. s r.o.
IČO: 25840720
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov - II. – dodatečné stavební práce 1 Prostavby, a.s.
IČO: 27713130
Dar od dodavatele politickým stranám
MŠ Vratimov - přírodní zahrada II. – dodatečné stavební práce 1 Dav, a.s.
IČO: 00575381
Dar od dodavatele politickým stranám
Stavební úpravy MŠ Vratimov – dodatečné stavební práce 2 Axiom line spol. s r.o.
IČO: 25840720
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov – II. Prostavby, a.s.
IČO: 27713130
Dar od dodavatele politickým stranám
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 2 – „Stavební úpravy domu č. p. 830-832, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 3 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 1 – „Stavební úpravy domu č. p. 820-825, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 3 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Revitalizace domů s pečovatelskou službou č.p. 205 a 206 na ul Frýdecká ve Vratimově Bystroň Group a.s.
IČO: 27800466
Dar od dodavatele politickým stranám
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy MŠ Vratimov Axiom line spol. s r.o.
IČO: 25840720
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
MŠ Vratimov – přírodní zahrada II. Dav, a.s.
IČO: 00575381
Dar od dodavatele politickým stranám
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 1 – „Stavební úpravy domu č. p. 820-825, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 2 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 2 – „Stavební úpravy domu č. p. 830-832, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 2 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č.p. 820-825 a č.p. 830-832, Vratimov Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č.p. 820-825 a č.p. 830-832, Vratimov Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 1 – „Stavební úpravy domu č. p. 820-825, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 1 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy domu č. p. 820-825 a č. p. 830-832, Vratimov (část 2 – „Stavební úpravy domu č. p. 830-832, Vratimov“) – dodatečné stavební práce 1 Mh - Stavby, s.r.o.
IČO: 27776506
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov - II. – dodatečné stavební práce 2 Prostavby, a.s.
IČO: 27713130
Dar od dodavatele politickým stranám