Nemocnice Na Bulovce

Podprůměrný zadavatel. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?
Poskytování informací na vyžádání
Odpověděl zadavatel na žádost o informace?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

29.
pořadí
63
zIndex
IČO 00064211
Období 2012 - 2014
Objem zakázek 208 134 691,- Kč
Kategorie Nemocnice
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Nemocnice Na Bulovce
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Nemocnice Na Bulovce - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Pojištění
51 914 844
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elek. pro Nemocnici Na Bulovce
Elektrická energie
24 839 890
Nemocnice Na Bulovce - dodávka reagencií a výpůjčka integrovaného analyzátoru pro OKBI
Zdravotnický spotřební materiál
18 939 810
POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF (NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁKUP CT OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE)
Tomografické přístroje
18 803 559
Mamograf
Mamografické přístroje
8 311 006
Fakultní nemocnice Na Bulovce - dodávka šicích materiálů
Svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
6 813 946
Stavební úpravy lůžkového oddělení ve 4. NP pavilonu č. 10 - KPHCH
Rekonstrukce budov
6 441 811
NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁKUP CENTRÁLNÍHO RTG OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE
Rentgenové přístroje
5 598 500
Dodávka rouškování - setů pro Nemocnici Na Bulovce
Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
5 350 305
Dodávka rouškování - setů pro Nemocnici Na Bulovce
Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
5 350 305

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 51 914 844
Siemens, s.r.o.
2 27 114 565
Right Power Energy, s.r.o.
1 24 839 890
Abbott Laboratories, s.r.o.
1 18 939 810
Hartmann - Rico a.s.
2 10 700 610
Ostatní dodavatelé 32 70 514 629

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nemocnice Na Bulovce - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Pojištění
 4
Ø2 v odvetvi
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elek. pro Nemocnici Na Bulovce
Elektrická energie
 4
Ø4 v odvetvi
Nemocnice Na Bulovce - dodávka reagencií a výpůjčka integrovaného analyzátoru pro OKBI
Zdravotnický spotřební materiál
 5
Ø3 v odvetvi
POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF (NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁKUP CT OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE)
Tomografické přístroje
 2
Ø2 v odvetvi
Mamograf
Mamografické přístroje
 3
Ø3 v odvetvi
Fakultní nemocnice Na Bulovce - dodávka šicích materiálů
Svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
 2
Ø4 v odvetvi
Stavební úpravy lůžkového oddělení ve 4. NP pavilonu č. 10 - KPHCH
Rekonstrukce budov
 8
Ø5 v odvetvi
NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁKUP CENTRÁLNÍHO RTG OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTROJE
Rentgenové přístroje
 5
Ø2 v odvetvi
Dodávka rouškování - setů pro Nemocnici Na Bulovce
Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
 7
Ø8 v odvetvi
NEMOCNICE NA BULOVCE - KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP
Mikroskopy
 1
Ø2 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 15% (2 z 13)
Necenová soutěž 8% (1 z 13)
Dělení zakázky na části 23% (3 z 13)
Elektronická aukce 0% (0 z 13)

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 208 134 691
Mimo veřejné zakázky 3 570 803 091
Celkem 3 778 937 782

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
NEMOCNICE NA BULOVCE - KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP
Neuveden
4 249 928
Stavební úpravy lůžkového oddělení ve 4. NP pavilonu č. 10 - KPHCH
Dodatečné práce
548 137
Fakultní nemocnice Na Bulovce - licenční oprávnění na softwarový produkt EGJE
Neuveden
1
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (4 z 39)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 8% (3 z 39)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 28% (11 z 39)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 46%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,95

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 39)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 21% (8 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Fakultní nemocnice Na Bulovce - licenční oprávnění na softwarový produkt EGJE Elanor spol. s r.o.
IČO: 15887219
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka diskového pole pro Nemocnici Na Bulovce Mhm computer a.s.
IČO: 00539422
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elek. pro Nemocnici Na Bulovce Right Power Energy, s.r.o.
IČO: 27230112
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
NNB - Dorozumívací zařízení sestra - pacient Ekona Gmbh, spol. s r.o.
IČO: 41084977
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
NNB - nákup grafických akcelerátorů C System Cz a.s.
IČO: 27675645
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
NNB - nákup výpočetní techniky 2014 C System Cz a.s.
IČO: 27675645
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
NNB - nákup výpočetní techniky 2014 C System Cz a.s.
IČO: 27675645
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Plicní ventilátory První Chráněná Dílna s.r.o.
IČO: 28685521
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku

  Poskytování informací na vyžádání

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.