Úřad vlády České republiky

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?
Poskytování informací na vyžádání
Odpověděl zadavatel na žádost o informace?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

2.
pořadí
77
zIndex
IČO 00006599
Období 2012 - 2014
Objem zakázek 188 010 618,- Kč
Kategorie Státní správa
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Úřad vlády České republiky
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Služby mobilního operátora
Mobilní telefonní služby
42 350 400
Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Služby informačních technologií
30 600 000
Stravovací služby
Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
16 175 799
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
14 788 800
Poskytování služeb k ekonomickému systému SAP
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
10 924 000
Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
9 444 984
Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky
Úklidové služby
6 768 128
Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací
Technická kontrola
6 250 568
hlavní vědecký poradce
Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
5 280 000
Jazyková výuka pro zaměstnance ÚVČR
Vzdělávání zaměstnanců
4 500 000

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
1 42 350 400
Infoscience Praha s.r.o.
1 30 600 000
Eurest, spol. s r.o.
1 16 175 799
Sysnet s.r.o.
1 14 788 800
itelligence, a.s.
1 10 924 000
Ostatní dodavatelé 48 67 501 195

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Služby mobilního operátora
Mobilní telefonní služby
 3
Ø2 v odvetvi
Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Služby informačních technologií
 1
Ø1 v odvetvi
Stravovací služby
Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
 7
Ø3 v odvetvi
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 1
Ø2 v odvetvi
Poskytování služeb k ekonomickému systému SAP
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 5
Ø2 v odvetvi
Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 4
Ø2 v odvetvi
Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky
Úklidové služby
 13
Ø8 v odvetvi
Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací
Technická kontrola
 1
Ø3 v odvetvi
hlavní vědecký poradce
Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
 1
Ø3 v odvetvi
Jazyková výuka pro zaměstnance ÚVČR
Vzdělávání zaměstnanců
 4
Ø3 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 188 010 618
Mimo veřejné zakázky 490 696 577
Celkem 678 707 195

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
hlavní vědecký poradce
Neuveden
5 280 000
Provedení výpočtů za rok 2013 dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
Neuveden
2 600 000
hlavní vědecký poradce
Neuveden
2 530 000
poradenská činnost v oblasti public relations, public affairs, mediální politiky atd.
Neuveden
1 740 000
Asistence v lokálním partnerství Ostrava
Krajní naléhavost
481 500
Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013
Neuveden
392 562
Asistence v lokálních partnerstvích 2014 – část 2. Frýdlantsko
Krajní naléhavost
341 995
Asistence v lokálních partnerstvích 2014 – část 4. Příbram
Krajní naléhavost
338 251
Asistence v lokálních partnerstvích 2014 – část 1. České Velenice
Předchozí zakázka bez nabídek, Krajní naléhavost
298 347
Asistence v lokálních partnerstvích 2014 – část 6. Veselí nad Moravou
Předchozí zakázka bez nabídek, Krajní naléhavost
298 347
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 53)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 53)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 6% (3 z 53)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 53)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 53)
Neuvedený počet nabídek 8% (4 z 53)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 53)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 41%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,24

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 0,34 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 53)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 53)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 53)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (1 z 53)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 53)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 6% (3 z 53)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 53)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení technické ochrany včetně servisních prací Security Technologies a.s.
IČO: 44015542
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky Gsus absolutní čistota a.s.
IČO: 24666238
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 studio Družina s.r.o.
IČO: 02888467
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky
Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013 Vs Rychleby s.r.o.
IČO: 24704971
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku

  Poskytování informací na vyžádání

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.