Město Třebíč

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech
Jakou část výdajů zadavatel soutěžil podle zákona?
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Pochybení dle ÚOHS
Porušuje zadavatel významně zákon?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?
Poskytování informací na vyžádání
Odpověděl zadavatel na žádost o informace?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

1.
pořadí
76
zIndex
IČO 00290629
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 236 051 710,- Kč
Kategorie Velká města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Třebíč
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
57 735 027
Rekonstrukce objektu předzámčí s novou interaktivní expozicí - vnímání všemi smysly
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
23 999 984
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč
Rekonstrukce budov
22 593 662
Zateplení ZŠ Benešova, Třebíč
Rekonstrukce budov
15 882 611
Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč
Rekonstrukce budov
15 447 016
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči, etapa II/A, ul. Družstevní
Stavební úpravy pro komunikace
14 880 000
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, ZA RYBNÍKEM - ET. B
Stavební úpravy pro komunikace
14 100 000
RPS Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa)
Stavební úpravy pro komunikace
10 820 000
Lávka pro pěší z ul. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči
Výstavba pěších lávek
10 642 601
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči - Etapa II/B - část 2, část 3
Stavební úpravy pro komunikace
10 550 000

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Outulný, a.s.
3 65 478 421
Colas Cz, a.s.
13 65 467 773
Tomireko, s.r.o.
10 59 778 726
Archatt Památky spol. s r.o.
4 26 699 945
Kapucín - Realizace staveb, s.r.o.
1 15 882 611
Ostatní dodavatelé 25 77 704 795

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
 11
Ø4 v odvetvi
Rekonstrukce objektu předzámčí s novou interaktivní expozicí - vnímání všemi smysly
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
 4
Ø4 v odvetvi
Zateplení ZŠ Bartuškova, Třebíč
Rekonstrukce budov
 6
Ø5 v odvetvi
Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč
Rekonstrukce budov
 4
Ø5 v odvetvi
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči, etapa II/A, ul. Družstevní
Stavební úpravy pro komunikace
 9
Ø5 v odvetvi
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, ZA RYBNÍKEM - ET. B
Stavební úpravy pro komunikace
 10
Ø5 v odvetvi
RPS Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa)
Stavební úpravy pro komunikace
 2
Ø5 v odvetvi
Lávka pro pěší z ul. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči
Výstavba pěších lávek
 8
Ø6 v odvetvi
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horka-Domky v Třebíči - Etapa II/B - část 2, část 3
Stavební úpravy pro komunikace
 5
Ø5 v odvetvi
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
Čištění a zametání ulic
 3
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 47% (8 z 17)
Necenová soutěž 6% (1 z 17)
Dělení zakázky na části 18% (3 z 17)
Elektronická aukce 6% (1 z 17)

  Pochybení dle ÚOHS

Název Pochybení Důležité
ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBÍČ NE NE

  Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 236 051 710
Mimo veřejné zakázky 320 006 408
Celkem 556 058 118

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
6 112 484
Smlouva na využívání sběrných dvorů
Jediný dodavatel (technické důvody)
6 000 000
Dostavba areálu veřejného krytého bazénu Třebíč - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
1 630 910
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly
Dodatečné práce
1 179 212
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly
Dodatečné práce
819 342
Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44
Dodatečné práce
718 995
RPS Třebíč - Borovina, Za Rybníkem, et. D (3. etapa) - dodatečné stavební práce
Neuveden
712 957
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly
Dodatečné práce
701 407
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, ZA RYBNÍKEM - ET. B - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
640 518
Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44
Dodatečné práce
583 243
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 56)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (7 z 56)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 52% (29 z 56)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 56)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 56)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 56)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 56)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 97% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 56)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (3 z 56)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 56)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 56)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 56)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 21% (12 z 56)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 56)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Zateplení ZŠ Benešova, Třebíč Tomireko, s.r.o.
IČO: 28359216
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Tisk a distribuce periodika Třebíčský zpravodaj Samab Press Group, a.s.
IČO: 25524291
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Lávka pro pěší z ul. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči Edikt a.s.
IČO: 25172328
Dar od dodavatele politickým stranám
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Stavební úpravy ZŠ Kpt. Jaroše - rekonstrukce střechy S.o.k. stavební, s.r.o.
IČO: 25548484
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Úprava ulice Jelínkova, Třebíč Klee s.r.o.
IČO: 29259312
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Interaktivní expozice Vnímání všemi smysly - dodatečné dodávky A.m.o.s. Design s.r.o.
IČO: 63479982
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rozšíření parkoviště v Třebíči, ul. Vltavínská - dodatečné stavební práce Klee s.r.o.
IČO: 29259312
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Úprava ulice Jelínkova, Třebíč - dodatečné stavební práce Klee s.r.o.
IČO: 29259312
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rozšíření parkoviště v Třebíči, ul. Vltavínská Klee s.r.o.
IČO: 29259312
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - západ a zámecký areál Park - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
IČO: 00560081
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi smysly Archatt Památky spol. s r.o.
IČO: 60753013
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
None A.m.o.s. Design s.r.o.
IČO: 63479982
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč - západ a zámecký areál Staeg Facility, spol. s r.o.
IČO: 24141623
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
Zateplení ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč Tomireko, s.r.o.
IČO: 28359216
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %
Zateplení stomatologické polikliniky, Třebíč - dodatečné stavební práce Tomireko, s.r.o.
IČO: 28359216
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 %

  Poskytování informací na vyžádání

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.