Město Tachov

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Průměrné hodnoty Nápověda
Dobře chart description - OK
Každý ukazatel nabývá hodnot od 0 do 100. Čím více bodů, tím lépe.
Špatně chart description - OK
Soutěžní řízení
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?
Kvalita dat ve Věstníku
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?
Konzistentní jednání
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?
Kvalita dat na Profilu
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?
Koncentrace dodavatelů
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?
Počet nabídek
Soutěží o zakázky dostatek firem?
Využívání nástrojů podporujících soutěž
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?
Hodnocení dodavatelů
Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?

Detailní popis metodiky naleznete v Dokumentaci.

1.
pořadí
75
zIndex
IČO 00260231
Období 2011 - 2013
Objem zakázek 106 000 507,- Kč
Kategorie Malá města
Přehled celé kategorie Porovnat se zbytkem kategorie Porovnat s jiným zadavatelem
Město Tachov
vs

Největší zakázky

Název/Odvětví Cena (Kč) Dobře Špatně
Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část
Výstavba zařízení pro vodní sporty
40 893 270
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu a provoz sběrného dvora v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Služby související s likvidací odpadů a odpady
37 586 000
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Čištění a zametání ulic
36 050 233
Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Služby vysazování a údržby zelených ploch
14 959 644
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov
Stavební úpravy pro komunikace
9 265 527
Poliklinika Tachov - nákup mamografu
Zobrazovací a archivační systémy
8 950 000
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov
Stavební úpravy pro komunikace
8 632 473
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KAROLINY SVĚTLÉ V TACHOVĚ
Stavební úpravy pro komunikace
4 992 800
VESTAVBA VÍŘIVEK BAZÉN TACHOV
Stavební úpravy plováren
4 002 000
ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TACHOV, POŠUMAVSKÁ UL.
Tepelná izolace střech
3 723 000

Vyjádření zadavatele - Město Tachov

Have you got any experience? himcolin cream price in india Mike Meyers and Jason Bateman will premiere their respective directorial debuts. Meyers will unveil his "Supermensch: The Legend of Shep Gordon" about the talent manager who represented Alice Cooper, Luther Vandross, Michael Douglas and others. Bateman will premiere his spelling bee comedy "Bad Words." Ralph Fiennes, who first directed the 2011 Shakespeare adaptation "Coriolanus," will bring his "The Invisible Woman," based on Claire Tomalin's book, about Charles Dickens (Fiennes) and his secret lover (Felicity Jones).

  Koncentrace dodavatelů

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
3 42 593 207
Fcc Česká republika, s.r.o.
1 37 586 000
Západočeské komunální služby a.s.
1 36 050 233
Swietelsky stavební s.r.o.
6 25 608 788
Bio Systém spol. s r.o.
1 14 959 644
Ostatní dodavatelé 5 17 933 986

  Počet nabídek

Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část
Výstavba zařízení pro vodní sporty
 7
Ø4 v odvetvi
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu a provoz sběrného dvora v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Služby související s likvidací odpadů a odpady
 3
Ø3 v odvetvi
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Čištění a zametání ulic
 2
Ø4 v odvetvi
Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
Služby vysazování a údržby zelených ploch
 3
Ø5 v odvetvi
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov
Stavební úpravy pro komunikace
 9
Ø5 v odvetvi
Poliklinika Tachov - nákup mamografu
Zobrazovací a archivační systémy
 1
Ø2 v odvetvi
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KAROLINY SVĚTLÉ V TACHOVĚ
Stavební úpravy pro komunikace
 4
Ø5 v odvetvi
VESTAVBA VÍŘIVEK BAZÉN TACHOV
Stavební úpravy plováren
 3
Ø4 v odvetvi
ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TACHOV, POŠUMAVSKÁ UL.
Tepelná izolace střech
 6
Ø5 v odvetvi
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI V JABLOŇOVÉ ULICI V TACHOVĚ
Železobetonové konstrukce
 5
Ø4 v odvetvi
Všechny zakázky

  Využívání nástrojů podporujících soutěž

Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 100% (5 z 5)

  Soutěžní řízení

Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část - dodatečné stavební práce II.
Dodatečné práce
1 189 235
Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
510 702
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-východ - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
305 142
VESTAVBA VÍŘIVEK BAZÉN TACHOV - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Dodatečné práce
268 905
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI V JABLOŇOVÉ ULICI V TACHOVĚ-DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Dodatečné práce
166 442
Všechny zakázky

  Kvalita dat ve Věstníku

Typ chyby Počet zakázek
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 17)
Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 18% (3 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Zdrojová data

  Konzistentní jednání

Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

  Kvalita dat na Profilu

Znak Hodnota
Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (uvedených zakázek)
Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem? 0,69 (Průměrný počet chyb na zakázku)
Výsledky hodnocení profilu

  Hodnocení dodavatelů

Znak Počet zakázek
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 35% (6 z 17)
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku 6% (1 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Zdrojová data
Zakázka Dodavatel Riziko
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám
Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část Ohl Žs, a.s.
IČO: 46342796
Nezveřejňování výsledků v obchodním rejstříku
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KAROLINY SVĚTLÉ V TACHOVĚ Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám
Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-východ - dodatečné stavební práce Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI V JABLOŇOVÉ ULICI V TACHOVĚ-DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI V JABLOŇOVÉ ULICI V TACHOVĚ Swietelsky stavební s.r.o.
IČO: 48035599
Dar od dodavatele politickým stranám