Státní firmy • 2015

Povodí Odry, státní podnik

IČO 70890021

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

11.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
LB hráz na Orlovské Stružce-alternativa č.2, Bohumín-Vrbice, km 0,000-2,000, stavba č. 5602
Výstavba ochranných hrází
7
Ø7 v odvětví
VD Šance - drenážní štola
Výstavba vodních děl
4
Ø5 v odvětví
ZKT Jaktarka I, stavba č. 5Z01
Výstavba vodních děl
7
Ø5 v odvětví
Odra, Přívoz - revitalizace odstaveného ramene
Výstavba vodních děl
7
Ø5 v odvětví
Jez Lhotka - rybochod - II. etapa
Výstavba vodních děl
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lesostavby Frýdek-místek a. s.
10 84 372 216
Talpa - Rpf, s.r.o.
8 75 641 208
Pohl cz, a.s.
4 66 878 808
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
1 46 988 477
Strabag a.s.
3 46 071 734
Ostatní dodavatelé 72 366 158 305

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

86%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (9 z 27)
Necenová soutěž 7% (2 z 27)
Dělení zakázky na části 4% (1 z 27)
Elektronická aukce 15% (4 z 27)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 688 095 255
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 531 489 245
Nákupy celkem 1 219 584 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

70%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly v letech 2013 až 2016
Jediný dodavatel (technické důvody)
11 764 400
Stavební úpravy objektu laboratoří budovy Povodí Odry, státní podnik – fasáda, stavba č. 4762
Předchozí zakázka bez nabídek
8 498 268
Stavební stroj s příslušenstvím II
Neuveden
6 200 000
VD Šance - drenážní štola - dodatečné práce2
Dodatečné práce
5 884 644
Dodatečné práce - VD Šance, převedení extrémních povodní - projektové práce
Dodatečné práce
4 798 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 98)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (23 z 98)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 98)
Chybné IČO dodavatele 7% (7 z 98)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 98)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 98)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 98)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (9 z 98)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 98)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 98)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 98)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 98)
Insolvence dodavatele 2% (2 z 98)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (12 z 98)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (12 z 98)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.