Státní správa • 2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

IČO 00020338

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

45.
pořadí
64%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka kapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorema plynového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu
Chromatografy
2
Ø2 v odvětví
Nákup počítačů a notebooků pro UKZUZ 2014
Osobní počítače
4
Ø3 v odvětví
Dodávka maloparcelního sklízeče cukrovky s laboratoří
Žací a mlátící stroje
neuveden
Ø2 v odvětví
Dodávka osobních vozidel
Osobní vozidla
7
Ø3 v odvětví
Dodávka parcelního sklízeče obilovin a luskovin
Žací a mlátící stroje
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hpst, s.r.o.
3 15 904 049
C System Cz a.s.
1 7 417 088
Řepařský institut, spol. s r.o.
1 6 150 000
Hyundai Motor Czech s.r.o.
1 5 200 000
P & L, spol. s r.o.
1 2 915 000
Ostatní dodavatelé 3 7 874 793

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 40% (2 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 47 374 181
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 297 579 272
Nákupy celkem 344 953 453

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

57%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka maloparcelního sklízeče cukrovky s laboratoří
Předchozí zakázka bez nabídek
6 150 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (1 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 58% (7 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 17% (2 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

16%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 27% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (3 z 12)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.