Státní správa • 2015

Státní veterinární správa

IČO 00018562

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

17.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení
Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
3
Ø3 v odvětví
Analýza a návrh odborného informačního systému SVS
Analýza systémů a programovací služby
4
Ø3 v odvětví
Elektronický systém spisové služby SVS ČR v návaznosti na systém datových schránek
Systémy pro správu dokumentů
1
Ø1 v odvětví
Podpora provozu odborného informačního systému Státní veterinární správy v letech 2014 a 2015
Informační systémy
1
Ø1 v odvětví
Procesní analýza a návrh vrcholových nápravných opatření
Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Nexa, s.r.o.
2 26 736 000
Aquasoft spol. s r.o.
5 20 125 333
Icz a.s.
1 7 844 340
Gts Czech s.r.o.
2 7 421 089
Aqe advisors, a.s.
1 7 166 667
Ostatní dodavatelé 7 13 846 906

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 22% (2 z 9)
Necenová soutěž 67% (6 z 9)
Dělení zakázky na části 22% (2 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 83 140 338
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 558 316 521
Nákupy celkem 641 456 859

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

32%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,18

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (6 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (2 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

88%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 93% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (1 z 18)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.