State-owned enterprises • 2015

Lesy České republiky, s.p.

IČO 42196451

Good buyer. Buyer profile is in relatively good shape. The competition for contracts is high.

1.
ranking
88%
zIndex

Buyer's statement

Dobrý den,

považujeme za potřebné komentovat závěr uvedený v sekci Kontrola dat na profilu:

V položce „Neobsahuje profil zjevné chyby, a není v rozporu s Věstníkem?“ je uvedena zjištěná hodnota 0,72 (průměrný počet chyb na zakázku). Tato hodnota byla stanovena na základě zjištění 4096 tvrzených pochybení . Zadavatel se proti takovému závěru rozhodně ohrazuje, protože se  v 92% případů (3771 tvrzených pochybení) jedná pouze o zjištění, že u zakázky malého rozsahu, která je vedena jako zadána/ukončena, není uveden dodavatel. Takovou praxi však nelze dle názoru zadavatele považovat za pochybení, protože zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ukládá zadavateli ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu, pokud jde o uveřejňovací povinnosti, pouze povinnost uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu. Tato povinnost je zadavatelem samozřejmě plněna.

Druhý náš komentář směřuje k sekci Soutěžní řízení:

Z uvedeného výčtu jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) se v 57 případech jedná o JŘBU se soutěží, tedy s výzvou k podání nabídky adresovanou 5-7 možným dodavatelům (uvedené platí pro všechny ve výčtu uvedené zakázky s názvem ve tvaru „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ LXXX, číslo zakázky yyyyyy“). Jedná se o systémové řešení, používané v situaci, kdy se v otevřeném zadávacím řízení nepodaří pro danou smluvní územní jednotku uzavřít smlouvu, nebo když dojde k neplánovanému ukončení stávající smlouvy. V takových případech je vždy neprodleně zahájeno otevřené zadávací řízení. V předmětných JŘBU je pak zadán jen objem veřejné zakázky nezbytně nutný pro splnění zákonných povinností zadavatele do doby uzavření smlouvy v zahájeném otevřeném zadávacím řízení.

S pozdravem

Ing. Lenka Zahálková

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek, T: +420 956 999 203, M: +420 724 623 712, E: zahalkova@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p., Ředitelství LČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, T: +420 956 999 111,                         F: +420 495 262 391, www.lesycr.cz

zIndex comment

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

Kontrola dat na profilu - Je pravdou, že velká část shledaných chyb se týká zakázek malého rozsahu, u nichž je rozsah uveřejňovací povinnosti sporný (vyhláška 133/2012 Sb. vyžaduje rozsah dat nad rámec §147 zákona o VZ). Není to však případ všech zjištěných chyb, dodavatel není uveden i u zakázek zadaných v režimu zákona (dodavatel chybí např. Rekonstrukce LC Salonová či Revír Halenkov - rekonstrukce LC asfaltobetonem, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení).

Soutěžní řízení - Část negativně hodnocených zakázek skutečně probíhala v režimu relativní soutěže (byť s apriorním omezením okruhu uchazečů), nejedná se tedy o špatnou praxi srovnatelnou se zadáním jedinému uchazeči. Tuto skutečnost zohledňujeme v ukazateli "Počet nabídek".

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

91%
average 52%
Largest contracts
Industry
Bids
Servisní služby projektu Poskytovatel IS/ICT
Podpora programového vybavení
1
Ø1 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2014+
Služby v oblasti lesnictví
8
Ø4 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2012+
Služby v oblasti lesnictví
14
Ø4 in industry
Administrace veřejných zakázek (rámcová smlouva)
Poradenské služby
5
Ø3 in industry
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 7. 2012+
Služby v oblasti lesnictví
7
Ø4 in industry