Státní správa • 2015

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

IČO 75014149

Dobrý zadavatel. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

17.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kapalinový chromatograf s analyzátorem Time Of Flight (LC-TOF)
Hmotnostní spektrometry
4
Ø2 v odvětví
Dodávka a podpora videokonferenčního systému
Zařízení pro videokonference
4
Ø2 v odvětví
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem izotopových poměrů (LC-IRMS)
Chromatografy
2
Ø2 v odvětví
Nákup 128 ks notebooků.
Přenosné počítače
4
Ø3 v odvětví
Dodávka komplexního informačního a docházkového systému pro vedení personální a mzdové agendy – nové vyhlášení
Automatizace administrativních prací
5
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Anamet s.r.o.
2 5 987 826
Hpst, s.r.o.
1 5 875 000
Gity, a.s.
1 5 101 608
Autocont Cz a.s.
2 5 062 810
Futura Soft, s.r.o.
7 4 704 000
Ostatní dodavatelé 5 9 496 942

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 36 228 186
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 299 461 883
Nákupy celkem 335 690 070

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

46%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (2 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 18)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.