Státní správa • 2015

Státní zemědělský intervenční fond

IČO 48133981

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rámcová smlouva- Komunikační podpora značky KLASA na období 2012-2013
Reklamní a marketingové služby
5
Ø3 v odvětví
Obnova infratruktury informačního systému
Hlavní počítače
2
Ø2 v odvětví
Marketingová, mediální a PR kampaň prezentující regionální potraviny
Marketingové služby
5
Ø3 v odvětví
Rámcová smlouva - Komunikační podpora značky Regionální potravina v období 2014-2015
Reklamní a marketingové služby
5
Ø3 v odvětví
Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS EKIS
Systémové a podpůrné služby
4
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Digitalcom, a.s.
1 310 000 000
O2 Czech Republic a.s.
6 200 132 967
Ogilvy & Mather spol. s r.o.
2 114 990 135
Vuste-apis, s.r.o.
2 64 000 000
Oracle Czech s.r.o.
1 49 114 800
Ostatní dodavatelé 33 149 415 570

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 19)
Necenová soutěž 37% (7 z 19)
Dělení zakázky na části 11% (2 z 19)
Elektronická aukce 0% (0 z 19)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 893 354 831
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 977 849 453
Nákupy celkem 3 871 204 284

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS AGIS (SOT)
Předchozí zakázka bez nabídek, Krajní naléhavost
32 000 000
Služby hostingu infrastruktury
Krajní naléhavost
13 556 182
Zajištění maintenance operačních systémů AIX
Jediný dodavatel (právní důvody)
12 399 745
Služby provozu datových a hlasových linek
Krajní naléhavost
9 417 905
Realizace výstavního stánku KLASA a zajištění služeb pro provoz stánku na výstavě SIAL v Paříži ve dnech 21.10.-25.10.2012
Předchozí zakázka bez nabídek
2 432 610

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 32%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,16

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 56% (25 z 45)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 45)
Chybné IČO dodavatele 20% (9 z 45)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (9 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

30%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 54% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,81 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 45)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 45)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 45)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 45)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 45)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 45)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (12 z 45)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.