Státní firmy • 2015

Povodí Moravy, s.p.

IČO 70890013

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

17.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Poskytování projektových, inženýrských a souvisejících odborně technických služeb v oblasti vodohospodářských staveb“
Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
4
Ø3 v odvětví
„Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa“
Regulace řek a ochrana před povodněmi
5
Ø7 v odvětví
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město- zvýšení kapacity koryta I.etapa
Výstavba ochranných hrází
4
Ø7 v odvětví
"Protipovodňová opatření Města Velké Meziříčí"
Regulace řek a ochrana před povodněmi
5
Ø7 v odvětví
VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze
Výstavba ochranných hrází
5
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquatis a.s.
11 381 574 650
Strabag a.s.
3 290 838 698
Hochtief Cz a. s.
7 273 478 367
D.i.s., spol. s r.o.
2 175 343 701
Eurovia Cs, a.s.
4 147 273 227
Ostatní dodavatelé 83 523 379 061

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (8 z 29)
Necenová soutěž 17% (5 z 29)
Dělení zakázky na části 7% (2 z 29)
Elektronická aukce 0% (0 z 29)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 796 820 465
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 655 499 535
Nákupy celkem 2 452 320 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,37

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (2 z 110)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (27 z 110)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 110)
Chybné IČO dodavatele 5% (6 z 110)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 110)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 110)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 110)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (21 z 110)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

17%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 24% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,19 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 110)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (7 z 110)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 110)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 110)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 110)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (4 z 110)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (14 z 110)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.