Státní správa • 2015

Státní pozemkový úřad

IČO 01312774

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

2.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou
Výstavba vodních děl
9
Ø5 v odvětví
Realizace společných zařízení KPÚ Bravantice - 2.etapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
18
Ø6 v odvětví
Realizace společných zařízení v k.ú. Luková a k.ú. Žichlínek
Výstavba vedlejších komunikací
5
Ø6 v odvětví
Rozšíření CESŘ o ekonomickou, mzdovou, personální a spisovou agendu organizační složky státu (OSS)
Služby informačních technologií
1
Ø1 v odvětví
Realizace PSZ v k. ú. Kaplice
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
55 329 670 513
Hochtief Cz a. s.
24 187 993 140
Eurovia Cs, a.s.
35 183 352 845
Colas Cz, a.s.
31 146 749 026
Swietelsky stavební s.r.o.
18 123 382 326
Ostatní dodavatelé 527 1 504 950 602

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (100 z 352)
Necenová soutěž 15% (53 z 352)
Dělení zakázky na části 35% (124 z 352)
Elektronická aukce 0% (0 z 352)