Státní firmy • 2015

Povodí Vltavy, státní podnik

IČO 70889953

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

25.
pořadí
69%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Vážení,

prosím o provedení úpravy výsledku v části "Poskytování informací na vyžádání", ve které jsme nezískali žádné bodové hodnocení. Dle našeho názoru se jedná o reakci na Váš e-mail ze dne 22.10.2015, na který jsme řádně odpověděli dopisem č.j. 56957/2015-901 ze dne 3.11.2015, který byl odeslán na adresu EconLab z.s., Opletalova 26, 110 00 Praha 1.

Prosím o Vaše vyjádření k požadované úpravě.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Michaela Klausová

vedoucí oddělení veřejných zakázek a smluv

Povodí Vltavy, státní podnik

Vyjádření zIndexu

Požadováno bylo explicitně poskytnutí dané informace v elektronické formě, k čemuž v případě Povodí Vltavy nedošlo. Poskytnutí elektronicky je zároveň považováno za implicitní variantu dle §4a zákona 106/1999 Sb. Poskytnutí informace v jiné podobě tedy nepovažujeme za vyhovění požadavkům dle zákona 106 Sb. za tým zIndex.cz Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí
Regulace řek a ochrana před povodněmi
5
Ø7 v odvětví
Protipovodňová opatření na Litavce - I. etapa, úsek Králův Dvůr
Regulace řek a ochrana před povodněmi
11
Ø7 v odvětví
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA BEROUN
Regulace řek a ochrana před povodněmi
9
Ø7 v odvětví
"Zruč nad Sázavou protipovodňová opatření"
Zpevňování hrází
7
Ø6 v odvětví
PLANÁ NAD LUŽNICÍ – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Regulace řek a ochrana před povodněmi
6
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
15 289 549 480
Hochtief Cz a. s.
12 247 926 660
Eurovia Cs, a.s.
9 221 544 621
Habau Cz s.r.o.
3 131 340 198
Swietelsky stavební s.r.o.
4 99 100 379
Ostatní dodavatelé 136 914 191 728

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (6 z 49)
Necenová soutěž 16% (8 z 49)
Dělení zakázky na části 4% (2 z 49)
Elektronická aukce 0% (0 z 49)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 945 046 414
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 368 446 086
Nákupy celkem 2 313 492 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

60%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,32

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 179)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (3 z 179)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 179)
Chybné IČO dodavatele 2% (3 z 179)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 179)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 179)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 179)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (33 z 179)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 66% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,61 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 179)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 8% (15 z 179)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 179)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 1% (1 z 179)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 179)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (23 z 179)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (27 z 179)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.