State-owned enterprises • 2015

Povodí Ohře, státní podnik

IČO 70889988

Uncompetitive procedures are overused. Small number of firms does not recieve majority of contracts.

Buyer's statement

 

 

Stanovisko veřejného zadavatel Povodí Ohře, státní podnik k průběžnému výsledku „zIndexu“ a jeho hodnotící metodice je přiloženo.

S pozdravem <br/> <br/> <br/> Ing. Miroslav Beržinský<br/> vedoucí odboru obchodní přípravy investic<br/> __________________________________________________<br/> Povodí Ohře, státní podnik<br/> Bezručova 4219, 430 03 Chomutov<br/> tel. : +420 474 636 273<br/> mobil: +420 602 103 552<br/> e-mail : berzinsky@poh.cz<br/> http://www.poh.cz/

 

zIndex comment

Poskytujeme komentář k jednotlivým bodům vyjádření:

1) Kvalita dat na Profilu - v souladu s metodikou jsou kontrolovány pouze zakázky poskytované profilem při dotazu na datum 1.1.2013 a pozdější. Starší zakázky se do hodnocení mohou nedopatřením dostat, tvoří však jen velmi malou část hodnoceného vzorku. Připomínku ohledně starších zakázek tak nelze považovat za relevantní.

2) Kvalita dat ve Věstníku - oceníme prověří-li zadavatel uvedené skutečnosti, aby se v budoucnu mohl případných nedostatků vyvarovat. Doporučujeme před kontrolou projít často kladené dotazy ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq )

3) Soutěžní řízení - je podstatné si uvědomit, že ukazatel porovnává četnost takových řízení napříč zadavateli. Určitá míra JŘBU (typicky víceprací) je přirozená pro každého zadavatele. Ukazatel nicméně shledává, že v případě Povodí Ohře je toto řízení používáno velmi často, což může značit např špatnou přípravu projektů vedoucí k častější potřebě víceprací.

Důvod pro JŘBU je standardně uvádět v rámci povinné přílohy D2 formulářů pro uveřejnění ve Věstníku.

4) Konzistentní jednání - hlavním důvodem negativního hodnocení je zde "neuveřejnění oznámení o zakázce", nikoliv četné změny či rušení - které jsou relativně v normě. Častým důvodem zde je administrativní chyba - uvedení odlišného evidenčního čísla v Oznámení o zadání zakázky. V případě zájmu o detailní seznam prosíme o požadavek formou poskytnutého kontatkního emailu.

5) Počet nabídek - JŘBU jsou zahrnována plošně u všech zadavatelů, nejedná se tedy o jakkoliv diskriminující ukazatel vůči Povodí Ohře. Důvodem je, že často i v JŘBU zadavatelé dosahují určité míry soutěže, což jim je nutno příčíst k dobru. Se názorem, že zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek nesouhlasíme (spolu s manuály dobré praxe, které doporučují řadu nástrojů, jak konukrenci efektivně podpořit - viz http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=dobra_praxe_a_literatura)

Doufáme, že komentář napomůže k lepšímu chápání provedeného hodnocení a jeho snazšího použití jako zpětné vazby.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

51%
average 52%
Largest contracts
Industry
Bids
Dodatečné stavební práce – HC Nechranice, TG 1 a TG 2 – generální oprava; HCN – modernizace ŘS; Hc Nechranice – oprava RU I a RU II
Výstavba hydroelektráren
1
Ø3 in industry
HC Nechranice, TG 1 a TG 2 - generální oprava
Výstavba hydroelektráren
3
Ø3 in industry
Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
Regulace řek a ochrana před povodněmi
1
Ø7 in industry
MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Výstavba elektráren a tepláren
2
Ø3 in industry
MVE EK - rekonstrukce
Výstavba elektráren a tepláren
2
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

83%
average 62%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Strojírny Brno, a.s.
11 173,351,386
Nowastav akciová společnost
30 156,346,750
Az Sanace a.s.
14 70,860,021
Navimor - Invest S.a., odštěpný závod Praha
10 64,344,716
Trans-region-stav s.r.o.
18 46,569,301
Other suppliers 111 394,324,169

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (3 from 0)
Nonprice competition 0% (0 from 22)
Division into lots 0% (0 from 22)
E-auction 0% (0 from 22)
Innovative procedure 0% ( from 22)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

77%
average 67%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 933,449,164
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 626,638,836
Total 1,560,088,000

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

39%
average 73%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

39%
average 59%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 42%
Cancelled contracts 18%
Average requirements modifications count 0.02

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

56%
average 76%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 1% (2 from 194)
Final or estimated price not published 23% (45 from 194)
Procedure type not published 0% (0 from 194)
Missing supplier ID 24% (47 from 194)
Missing buyer ID 0% (0 from 194)
Wrong buyer name 0% (0 from 194)
Missing call for tenders 18% (35 from 194)
Missing winning price 0% ( from 194)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 194)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

35%
average 36%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 47% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.02 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

78%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 194)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 194)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 194)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 194)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 194)
Supplier donating to political party 7% (13 from 194)
Supplier did not publish financial results on time 27% (53 from 194)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

100%
average 29%

Full disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.