Státní firmy • 2015

Povodí Labe, státní podnik

IČO 70890005

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

7.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – protipovodňová ochrana na Q100 na Labi
Regulace řek a ochrana před povodněmi
8
Ø7 v odvětví
Protipovodňová ochrana obce Zálezlice
Regulace řek a ochrana před povodněmi
11
Ø7 v odvětví
Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - stavební část, dodatečné stavební práce
Regulace řek a ochrana před povodněmi
neuveden
Ø7 v odvětví
Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku v ř. km 0,00 – 3,45
Regulace řek a ochrana před povodněmi
9
Ø7 v odvětví
Jizera, Benátky nad Jizerou, protipovodňová ochrana
Regulace řek a ochrana před povodněmi
3
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag Rail a.s.
2 338 121 243
Eurovia Cs, a.s.
9 294 158 479
Metrostav a.s.
10 287 323 089
Ohl Žs, a.s.
5 194 902 332
Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.
9 77 293 753
Ostatní dodavatelé 79 655 627 204

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 8% (3 z 38)
Necenová soutěž 5% (2 z 38)
Dělení zakázky na části 26% (10 z 38)
Elektronická aukce 0% (0 z 38)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 847 426 107
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 984 821 995
Nákupy celkem 3 832 248 102

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 21%
Zrušené zakázky 4%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,43

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (7 z 114)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (25 z 114)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 114)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 114)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 114)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 114)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (5 z 114)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 28% (32 z 114)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 59% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 114)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (3 z 114)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (3 z 114)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 114)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 114)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (8 z 114)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (13 z 114)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.