Malá města • 2016

Obec Kamenice

IČO 00240273

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

16.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Kamenice
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Kamenice, oprava poškozené kanalizace po živelné události v 6/2013
Stavební práce na výstavbě kanalizace
2
Ø5 v odvětví
„Nákup techniky na omezení prašnosti v obci Kamenice“
Zametací vozy s vysavačem
3
Ø3 v odvětví
„REKONSTRUKCE VKP ALEJÍ V OBCI KAMENICE”
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavby Complet Technologic s.r.o.
1 11 075 855
Imos group s.r.o.
1 10 711 220
Kobit, spol. s r.o.
1 3 650 000
H - Rekultivace, a.s.
1 1 346 028

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 4)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 4)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 4)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 4)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 4)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 4)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 4)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 4)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 4)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 4)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 4)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 4)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 4)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 4)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (1 z 4)