Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Obec Kamenice

IČO 00240273

Dobrý zadavatel. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

19.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obec Kamenice - Navýšení kapacity ZŠ Kamenice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
,,Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Kamenice
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
„Oprava komunikace Lesní v linii stávající trasy komunikace“
Výstavba silnic
4
Ø8 v odvětví
„Kanalizace a ČOV Kamenice – zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor“
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
1 46 280 006
POZIMOS, a.s.
1 22 955 555
Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
1 11 075 855
B E S s.r.o.
1 6 541 686
CERGOMONT s.r.o.
1 2 787 300
Ostatní dodavatelé 4 9 738 618

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 115 086 269
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -13 636 580
Nákupy celkem 101 449 689

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)