Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Městys Cerhenice

IČO 00235300

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Mateřská škola Cerhenice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Cerhýnky - veřejná splašková kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
5
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v Cerhenicích
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce, servis a údržba veřejného osvětlení v městysi Cerhenice a přilehlých obcích Cerhýnky a Radimek
Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
3
Ø3 v odvětví
Spolkový dům
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Polabská stavební CZ, s.r.o.
5 65 767 132
Výstavba sítí Kolín a.s.
1 18 994 406
JOKAS s.r.o.
1 7 901 629
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
1 6 647 804
ELTODO, a.s.
1 6 647 804

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 144 349 154
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -132 873 892
Nákupy celkem 11 475 262

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

35%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (4 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (2 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 11% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)