Malá města • 2016

Město Nýrsko

IČO 00255921

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozvoj cestovního ruchu-sportovní areál města Nýrsko
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø4 v odvětví
Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø4 v odvětví
Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace KD Nýrsko
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Technologie kompostárny Nýrsko-Hodousice
Zemědělské stroje
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lesní stavby, s.r.o.
2 17 633 514
Silnice Klatovy a.s.
2 8 164 432
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 4 943 471
Moreau Agri, spol. s r.o.
1 2 298 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
516 777

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 17% (1 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)