Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nýrsko

IČO 00255921

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Bytový dům pro seniory
Výstavba domů
1
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce koupaliště Nýrsko
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
8
Ø3 v odvětví
Revitalizace KD Nýrsko
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Poskytnutí investičního úvěru na financování investičních akcí města Nýrska v letech 2016-2018
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

5%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lesní stavby, s.r.o.
2 57 996 662
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
1 4 943 471
Česká spořitelna, a.s.
1 2 983 606

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 94 019 687
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 241 577 002
Nákupy celkem 335 596 690

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (4 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

100%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)