Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Lázně Bohdaneč

IČO 00273350

Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MARHOLD a.s.
1 18 538 851
SOP a.s.
1 14 356 040
Křenek, s.r.o.
2 8 906 169
THT Polička, s.r.o.
1 6 258 000
PPP spol. s r.o.
1 5 700 000
Ostatní dodavatelé 1 5 030 737

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 65 232 280
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 681 680
Nákupy celkem 67 913 960

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

7%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,86 (Průměrný počet chyb na zakázku)