Malá města • 2016

Městys Svitávka

IČO 00281042

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení mateřské školy Svitávka
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Wellco Brno s.r.o.
1 2 869 269

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

0%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 1)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 1)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 1)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 1)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 1)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 1)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 1)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 100% (1 z 1)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 1)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 1)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 1)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 1)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 1)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 1)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 1)