Malá města • 2016

Obec Vikýřovice

IČO 00635898

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

1.
pořadí
90%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vikýřovice- rekonstrukce místních komunikací
Obnova povrchu vozovky
6
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energie v budově ZŠ Vikýřovice
Rekonstrukce budov
12
Ø5 v odvětví
Obec Vikýřovice- zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Komunikace a bezpečnostní prvky- ul. Rapotínská, Vikýřovice
Výstavba přechodů
2
Ø5 v odvětví
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231
Architektonické a související služby
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 6 141 637
Fortex - Ags, a.s.
1 4 662 038
Suez Využití zdrojů a.s.
1 2 338 796
Sart-stavby a rekonstrukce a.s.
1 1 888 500
Agpol s.r.o.
1 1 680 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)