Městské části • 2016

Městská část Praha 22

IČO 00240915

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba MŠ Pitkovice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - opakované zadávací řízení
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti na území MČ Praha 22
Zametací vozy s vysavačem
3
Ø3 v odvětví
Zateplení ZŠ U Obory
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Prominecon Cz a.s.
1 31 282 298
Pradast, spol. s r.o.
2 27 773 508
Unikont Group s.r.o.
1 3 471 000
Vanderlaan s.r.o.
1 2 219 621

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

35%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 100% (3 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 81%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

44%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 20% (1 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)