Malá města • 2016

Město Lomnice Nad Popelkou

IČO 00275905

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

4.
pořadí
87%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Město Lomnice nad Popelkou - cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Modernizace zázemí a výukových prostor pro potřebu ŠVP v ZŠ T.G. Masaryka Lomnice nad Popelkou
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice n. P.
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti MŠ Dášenka a budovy rozšířené polikliniky Lomnice nad Popelkou
Tepelné izolace
7
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce koupaliště - technologie Lomnice nad Popelkou
Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
D - Bau s.r.o.
2 5 404 486
Tht Polička, s.r.o.
1 4 915 000
Helios Bau spol. s r.o.
1 3 635 254
Kobit, spol. s r.o.
1 3 282 000
Agriimport Plzeň, s.r.o.
1 3 154 500
Ostatní dodavatelé 3 4 082 419

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

76%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 11% (1 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (3 z 9)