Malá města • 2016

Město Slavkov u Brna

IČO 00292311

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka zemního plynu pro město Slavkov pro roky 2015 a 2016
Zemní plyn
7
Ø3 v odvětví
Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov u Brna
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví
Přestupní uzel IDS Nádražní- Slavkov u Brna
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Efektivní elektronický úřad města Slavkov u Brna
Systémové a podpůrné služby
2
Ø1 v odvětví
Obnova historických alejí – Slavkov u Brna
Zahradnické služby
4
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Centropol Energy, a.s.
1 8 507 398
Kavyl, spol. s r.o.
1 6 474 852
Petr Vykrut
2 6 203 361
Skr stav, s.r.o.
1 4 949 390
C System Cz a.s.
1 3 731 567
Ostatní dodavatelé 1 1 815 359

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 29% (2 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)