Malá města • 2016

Město Letovice

IČO 00280518

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sběrný dvůr odpadů Města Letovice
Výstavba zařízení na zpracování odpadu
9
Ø5 v odvětví
Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro město Letovice
Prevence záplav
2
Ø3 v odvětví
Oprava opěrné zdi
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště U Zámku v Letovicích - 4.etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Pořízení stroje na úklid zpevněných cest
Zametací vozy s vysavačem
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stylstav s.r.o.
1 10 799 900
Empemont s.r.o.
1 8 166 931
Sasta Cz,a.s.
1 6 410 358
Holas Cz s.r.o.
1 4 156 261
Hanes s.r.o.
1 3 414 000
Ostatní dodavatelé 3 3 505 027

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán – vícepráce
Dodatečné práce
641 679

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)