Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Letovice

IČO 00280518

Konkurence je nedostatečná. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

17%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Oprava opěrné zdi
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy městského úřadu v Letovicích
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro město Letovice
Prevence záplav
2
Ø3 v odvětví
Stavební úpravy mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Oprava opěrné zdi
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SASTA CZ, a.s.
2 19 360 276
Letostav, spol. s r.o.
2 18 366 871
EMPEMONT s.r.o.
1 8 166 931
Metrostav a.s.
1 641 679

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 100% (3 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 67 769 266
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 238 477 796
Nákupy celkem 306 247 061

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán – vícepráce
Vícepráce , Mimo směrnici
641 679

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)