Malá města • 2016

Městys Kamenice

IČO 00286079

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

5.
pořadí
86%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice
Výstavba vodních děl
21
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Ve Strážce, Kamenice
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sph stavby s.r.o.
1 10 984 564
M - Silnice a.s.
1 3 086 696

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 2)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 2)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 2)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 2)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 2)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 2)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 2)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 2)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 2)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 2)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 2)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 2)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 2)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 2)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 2)