Malá města • 2016

Město Františkovy Lázně

IČO 00253936

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ ČESKÁ 1, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ GASTROTECHNOLOGIE
Kuchyňské zařízení
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ ve F.Lázních čp. 39
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Varovný monitorovací systém před povodněmi města Františkovy Lázně - Varovný monitorovací systém
Informační systémy
3
Ø1 v odvětví
Zateplení 1. mateřské školy ve Františkových Lázních
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně
Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Intergast a.s.
1 6 400 000
Isso - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
1 4 827 423
Suptel a.s.
1 2 194 850
Tercom s.r.o.
1 2 042 895
M.c.triton, spol. s r.o.
1 659 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 100% (1 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 40% (2 z 5)