Malá města • 2016

Město Stříbro

IČO 00260177

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ZŠ Gagarinova Stříbro, projekt úspor energie
Fasády
5
Ø5 v odvětví
Obnova zeleně městského parku ve Stříbře
Služby vysazování a údržby zelených ploch
6
Ø5 v odvětví
Poliklinika Stříbro - nová část: Oprava rozvodů ZTI a elektroinstalace
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC Stříbro
Hlavní počítače
2
Ø2 v odvětví
Změna užívání kotelny na požární zbrojnici na p.p.č. 1508, 1836/1 v k.ú. Stříbro
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 13 500 000
Zábojník - contractors, s.r.o.
1 5 223 778
Stafiko stav s.r.o.
1 4 242 266
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 230 900
Mpa stavební spol. s r.o.
1 2 963 584
Ostatní dodavatelé 1 780 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 17% (1 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)