Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Stříbro

IČO 00260177

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
MATEŘSKÁ ŠKOLA PROKOPA HOLÉHO
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
1
Ø5 v odvětví
ZŠ Gagarinova Stříbro, projekt úspor energie
Speciální řemeslné stavební práce kromě střešních prací
5
Ø3 v odvětví
Stříbro - soubor městského opevnění, 1. etapa - oprava vnější a vnitřní zdi, aktualizace stavu 2013
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Chodník podél silnice II/605, ul. Plzeňská, Stříbro
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce silnice II/193, Palackého ulice Stříbro
Stavební úpravy pro komunikace
15
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SWIETELSKY stavební s.r.o.
2 58 997 892
SMP CZ, a.s.
2 18 101 475
STRABAG a.s.
3 12 147 317
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 230 900

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 105 687 212
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 327 072 504
Nákupy celkem 432 759 716

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

86%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,57 (Průměrný počet chyb na zakázku)