Malá města • 2016

Město Březová

IČO 00259250

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Multifunkční centrum Březová - 2. etapa, stavební část
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
Školní areál Komenského 123, Březová - zateplení
Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
6
Ø5 v odvětví
Lokalita bydlení 11RD – Březová – Drahotín – zasíťování pozemků
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
16
Ø5 v odvětví
Březová – hřbitov na parcelách p. č. 445/1 a 444/314 – Změna stavby
Výstavba hřbitovů
15
Ø4 v odvětví
Multifunkční centrum Březová - 2. etapa, vybavení mobiliářem
Nábytek
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Isso - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
2 30 293 641
Eurovia Cs, a.s.
2 6 915 017
Šu-str s.r.o.
1 5 499 262
Swietelsky stavební s.r.o.
1 3 955 846
Quercus Nábytek,s.r.o.
1 3 077 107
Ostatní dodavatelé 3 5 772 030

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

82%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce: Multifunkční centrum Březová - 2. etapa, stavební část
Dodatečné práce
1 940 474
Rudolec - výstavba víceúčelového objektu - dodatečné stavební práce
Neuveden
708 958

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (2 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)