Malá města • 2016

Obec Starý Jičín

IČO 00298425

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

13.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy hřbitovní zdi, Starý Jičín
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření obce Starý Jičín
Systémy pro veřejný rozhlas
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Milimex S.a., odštěpný závod
1 7 648 212
Lesostavby Frýdek-místek a. s.
1 6 248 000
Empemont s.r.o.
1 5 607 042

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 3)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (1 z 3)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 3)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 3)
Chybné IČO zadavatele 33% (1 z 3)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 3)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 3)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 3)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 3)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 3)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 3)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 3)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 3)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 3)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (1 z 3)