Malá města • 2016

Obec Dolní Dobrouč

IČO 00278742

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. O zakázky je dostatečná konkurence.

16.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kvis Pardubice a.s.
1 43 297 090
Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí
1 9 316 547
Stapo spol. s r. o.
1 7 985 000
Tht Polička, s.r.o.
1 4 694 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 4)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (2 z 4)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 4)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 4)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 4)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 4)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 4)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 4)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

70%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 4)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 4)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 4)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 4)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 4)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 4)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (1 z 4)