Malá města • 2016

Město Mimoň

IČO 00260746

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění dodavatele služby údržba komunikací
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
2
Ø3 v odvětví
RPS - Mimoň, Sídliště pod Ralskem - Etapa A
Zakládání dálnic, silnic, ulic a stezek pro pěší
7
Ø5 v odvětví
Zlepšení tepelné ochrany Domava důchodců v Mimoni - II
Stavební úpravy budov sloužících k ubytování
16
Ø5 v odvětví
Správa a údržba veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 - 2017
Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů
6
Ø4 v odvětví
Nákup elektrické energie na Komoditní burze Praha pro město Mimoň
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Compag Cz s.r.o.
3 20 491 128
Strabag a.s.
1 7 495 608
Ft-stavby s.r.o.
1 4 190 881
Amper Market, a.s.
2 3 127 913
Česká pojišťovna a.s.
3 2 624 597
Ostatní dodavatelé 4 4 742 431

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 100% (1 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (1 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (4 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 7% (1 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (5 z 14)