Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Mimoň

IČO 00260746

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění dodavatele služby údržba komunikací
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
2
Ø2 v odvětví
Snížení energetické náročnosti stavby Luční 530 a 653
Ubytovací a restaurační budovy
4
Ø4 v odvětví
RS - Mimoň, Sídliště pod Ralskem - Etapa B
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
10
Ø6 v odvětví
RPS - Mimoň, Sídliště pod Ralskem - Etapa A
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø6 v odvětví
Zlepšení tepelné ochrany Domava důchodců v Mimoni - II
Ubytovací a restaurační budovy
16
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COMPAG CZ, s.r.o.
2 22 115 120
SYBAN, s.r.o.
1 15 425 000
STRABAG a.s.
1 7 495 609
FT-stavby s.r.o.
1 4 190 882
COLAS CZ, a.s.
1 4 121 202
Ostatní dodavatelé 7 12 277 074

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 73 207 830
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 252 114 105
Nákupy celkem 325 321 934

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup elektrické energie na Komoditní burze Praha pro město Mimoň
Neuveden
1 837 854

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (5 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)