Malá města • 2016

Město Dobříš

IČO 00242098

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

13.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Promart stavební společnost, s.r.o.
1 11 944 257
Strabag a.s.
1 6 281 241
Eurovia Cs, a.s.
1 5 673 490
Invessales, spol. s. r. o.
1 5 110 744
Amper Market, a.s.
2 2 784 956
Ostatní dodavatelé 4 2 952 348

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

62%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 20% (2 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (3 z 10)