Malá města • 2016

Město Rousínov

IČO 00292281

Dobrý zadavatel. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. O zakázky je dostatečná konkurence.

16.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sušilovo náměstí Rousínov, I. etapa
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Rozšíření MŠ Rousínov
Stavební práce
20
Ø5 v odvětví
Město Rousínov - rekonstrukce budovy Záložny
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Rousínov, okr. Vyškov – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Rousínov
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
ZŠ Rousínov, ul. Tyršova - stavební úpravy
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Insta Cz s.r.o.
2 17 223 119
Zlínské stavby, a.s.
1 6 280 142
4p Invest, s.r.o.
1 4 885 587
Tht Polička, s.r.o.
1 4 366 600
Eurovia Cs, a.s.
3 4 260 282
Ostatní dodavatelé 8 14 010 383

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

44%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozšíření MŠ Rousínov
Neuveden
6 280 142
Společná stezka pro chodce a cyklisty ul.Čechyňská II.
Neuveden
3 201 726

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (4 z 16)