Malá města • 2016

Město Hradec nad Moravicí

IČO 00300144

Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy – zateplení a výměna oken ZŠ, Opavská, Hradec nad Moravicí
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
7
Ø3 v odvětví
Zajištění úvěru pro Město Hradec nad Moravicí
Finanční služby
2
Ø4 v odvětví
SESUV – lokalita hřbitov, Hradec nad Moravicí
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Město Hradec nad Moravicí, okr. Opava – cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Hradec nad Moravicí
Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fichna - Hudeczek a.s.
1 9 969 718
Česká spořitelna, a.s.
1 6 496 185
Rosis s.r.o.
2 6 162 940
Tht Polička, s.r.o.
1 4 662 000
Ekotoxa s.r.o.
1 1 591 362
Ostatní dodavatelé 2 1 622 331

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

45%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 25% (2 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (2 z 8)