Malá města • 2016

Město Mikulov

IČO 00283347

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

95%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
8
Ø4 v odvětví
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617/E
Rekonstrukce budov
12
Ø5 v odvětví
ZŠ Valtická
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy v lokalitě Svatý kopeček – kaple svatého Šebestiána, zvonice a schodiště k Božímu hrobu
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
9
Ø3 v odvětví
Dodání řešení technologického centra pro MěÚ Mikulov
Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební Firma Plus s.r.o.
1 13 773 342
Mbq-mikulov a.s.
1 9 920 632
Moravská stavební unie - Msu s.r.o.
1 5 469 906
E.on Energie, a.s.
2 4 871 254
Colas Cz, a.s.
2 4 665 347
Ostatní dodavatelé 6 10 915 902

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

13%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (3 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)