Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Pacov

IČO 00248789

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Novostavba domu sociálních služeb v Pacově
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Novostavba mateřské školky "Za Branou" v Pacově
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita "U Unika" v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Pacov, ulice Španovského - stavební úpravy
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Zateplení mateřské školy Pacov, Jatecká
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PKS stavby a.s.
1 106 466 844
HORA s.r.o.
6 39 959 284
Metrostav a.s.
1 26 554 985
SYNER VHS Vysočina, a.s.
1 7 634 000
VHST s.r.o.
2 7 011 150
Ostatní dodavatelé 8 10 627 268

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 233 237 789
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 216 536 501
Nákupy celkem 449 774 289

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,47 (Průměrný počet chyb na zakázku)